จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยไค้ หมู่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว สำหรับแวะพักรถ หรือชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอท่าลี่ และมีห้องน้ำไว้บริการ
การเดินทาง :  ถนนสายท่าลี่-ภูเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :429