วัดช่องลม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดช่องลม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านช่องลม ต.หาดงิ้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รูปที่ 1เจดีย์สร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 รูปที่ 2 วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2501 รูปที่ 3 หอไตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 รูปที่ 4 หอระฆังเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ .2513 รูปที่ 5 รูปหล่อเหมือนจริง หลวงปู่ไซร้
การเดินทาง :  ตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :72