ป่าดงใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าดงใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลสร้างถ่อน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.61
longitude :  103.94
รายละเอียด :  ป่าดงใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถจากจังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 48 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหัวตะพานประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :349