วัดป่าภูลอมข้าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูลอมข้าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนแซง หมู่ที่ 16 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.02
longitude :  105.21
รายละเอียด :  วัดป่าภูลอมข้าว มีพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้ประชาชนทั่วไปแวะเวียนมาสักการะบูชา และปฏิบัติธรรม เพราะเป็นสถานที่สงบล่มเย็น แต่สถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
การเดินทาง :  วัดป่าภูลอมข้าวอยุ่ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลตำบลขามป้อม ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :446