วิหารแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.50
longitude :  100.46
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนในชุมชนกราบไหว้
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากวัดศรีมหาโพธิ ประมาณ 600 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :354