เทศบาลตำบลสตึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เทศบาลตำบลสตึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อำเภอสตึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.28
longitude :  103.29
รายละเอียด :  อำเภอสตึกเป็นศูนย์กลางตลาดขายส่งและขายปลีกที่มีราคาถูกทั้งของสดและของแห้ง เช่น ปลาสดๆจากแม่น้ำมูลและสินค้าพื้นบ้าน
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :243