ร้านหมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ร้านหมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บางพระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :594