พิพิธภัณฑ์วัดโนนศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วัดโนนศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านบุ่งเขียว หมู่ 7 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นขนาดเล็กในตำบลโคกก่ง จัดแสดงศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น อุปกรณ์ทอผ้า อุปกรณ์ทำนา อุปกรณ์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้เก็บรวบรวมเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิธีการทำ วัตถุทางประวัติศาสตร์ของหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่กระจัดกระจายอยู่ มารวมกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นที่ศึกษาหาความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอชานุมานประ 20 กิโลเมตร ผ่านถนนสายชานุมาน - หนองผือ

จำนวนผู้เข้าชม :417