วัดภูถ้ำทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูถ้ำทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองบัว ต.พะลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.99
longitude :  105.31
รายละเอียด : 
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :430