วัดหนองพิกุล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองพิกุล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  99.51
รายละเอียด :  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในกลุ่มอรัญญิกของเมืองนครชุม อยู่ในบริเวณกรุพระซุ้มกอ ของดีจังหวัดกำแพงเพชร
การเดินทาง :  เดินทางจากกรุงเทพฯถึงสี่แยกจ.กำแพงเพชรเลี้ยวขวาเข้าเมืองกำแพงเพชร อยู่ขวามือตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :752