วัดเจดีย์กลางทุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจดีย์กลางทุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  99.51
รายละเอียด :  เป็นวัดในกลุ่มอรัญญิกของเมืองนครชุม เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบัณฑ์
การเดินทาง :  ถึงสี่แยกเข้าเมืองกำแพงเพชร เลี้ยงขวาอยู่ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :665