วัดบึงน้ำรักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบึงน้ำรักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 10 หมู่ที่.8 ตำบลบึงน้ำรักษ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบึงน้ำรักษ์ มีชื่อเรียกอีกชื่อคือ วัดคลองสิบห้า โดยวัดเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 โดยมีนายสอน อารมณ์รักษ์ เป็นผู้ยกที่ดินทำกินของตนถวายเป็นที่สร้างวัด ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2439 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2441 เนื้อที่ปัจจุบันคือ 10 ไร่ 1 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ตามหนังสืออำเภอที่ 1118/2495 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2495 ลงนามโดยนายบุตร คงสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ลงนามแทนนายอำเภอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 69 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495
การเดินทาง :  วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านคลอง 15 ฝั่งตะวันตก

จำนวนผู้เข้าชม :476