วัดสิทธิวราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิทธิวราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :387