โคกผาส้วม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกผาส้วม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ.ทุ่งบุญ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ และในอนาคตจะมีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และจะมีรูปปั้นไดโนเสาร์ที่หน้า อบต.นาคำ
การเดินทาง :  ออกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางอำเภอตระการพืชผลและจากอำเภอตระการพืชผลประมาณ 32ก.ม.ก็จะถึงอำเภอศรีเมืองใหม่และห่างจากอำเภอศรีเมืองใหม่ด้านทิศเหนือประมาณ 3 ก.ม.ก็จะถึงแหล่งค้นพบกระดูกไดโนเสาร์

จำนวนผู้เข้าชม :638