หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > ปากเกร็ด > วัดศรีเขตนันทาราม
วัดศรีเขตนันทาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีเขตนันทาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.คลองข่อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีเขตนันทาราม สร้างเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๐ นายหุ่น และนางจันทร์ เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด พร้อมด้วยญาติและประชาชนช่วยกันก่อสร้าง เดิมมีนามว่า วัดหนองกล่ำ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดศรีเขตนันทาราม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ มีพระพุทธรูปเก่าแก่ ๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถ ประทับนั่งหน้าตักกว้างประมาณ ๓๖ นิ้ว สูง ๕๒ นิ้ว และพระพุทธรูปประจำหอสวดมนต์ ประทับนั่งหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๓๕ นิ้ว
การเดินทาง :  https://sites.google.com/site/watsrikhetnantharam/map

จำนวนผู้เข้าชม :455