ศาลเจ้าพ่อจอมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อจอมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.สลกบาตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :405