วัดโนนโพนเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโนนโพนเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเรื่องเล่าขานจากคนโบราณว่า เป็นเมืองเก่าแก่สมัยโบราณ ซึ่งมีการขุดพบสิ่งของเครื่องใช้ พระพุทธรูปต่างๆ รวมถึงหลักศิลาขนาดใหญ่ น้อย จำนวนมาก ยังมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่า ในช่วงเวลากลางคืนจะมีแสงประหลาดเกิดขึ้น ซึ่งผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้
การเดินทาง :  ห่างจากหมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7

จำนวนผู้เข้าชม :448