หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่อาย > พิธีผูกข้อมือ (ปีละ ๑ ครั้ง)
พิธีผูกข้อมือ (ปีละ ๑ ครั้ง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิธีผูกข้อมือ (ปีละ ๑ ครั้ง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเมืองงาม หมู่ที่ ๙
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นประเพณีของชนเผ่ากระเหรี่ยง ตามความเชื่อกันว่าคนเรามี 32 ขวัญ เช่นขวัญศรีษะ ขวัญจะละทิ้งหรือหายไปก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นตายไป นอกจากนั้นอาจจะถูกผีร้ายทำร้ายกักขังไว้ซึ่่งจะทำให้ล้มป่วย จึงให้พ่อหมอผีประจำหมู่บ้านเรียกขวัญให้กลับมาสู่บุคคล พร้อมกับทำพิธีผูกข้อมือเซ่นไหว้ด้วยไก่ หมูดำ เหล้าป่า โดยพิธีผูกข้อมือจะมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาผูกข้อมือให้เพื่อให้อายุยืนยาว แล้วนำด้ายที่เหลือจากการผูกข้อมือมาวางที่บนศรีษะ เพื่อแสดงว่าขอให้อายุยืนยาว ไร้โรคภัย ประเพณีผูกข้อมือจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
การเดินทาง :  เส้นทาง ฝาง-แม่จัน ระยะทางห่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมาณ 13 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :225