หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เมืองลำปาง > พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.29
longitude :  99.49
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน ถูกสร้างขึ้นจากตัวอาคารเดิมของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ปรับปรุงใหม่ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และตำนานเล่าขานของชาวลำปาง โดยแบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้น 1 เป็นส่วนของห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และชั้น 2 เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ถาวร ซึ่งในส่วนที่สองนี้เอง ที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของเมืองลำปางได้เป็นอย่างดี โดยการจัดแบ่งลำดับการบอกเล่าเรื่องราวเป็นโซนต่างๆ ไว้ 5 โซน มาเรียนรู้และหาคำตอบไปด้วยกันกับ "หอปูมละกอน"
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :935