หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่อาย > โครงการหลวงหมอกจ๋าม
โครงการหลวงหมอกจ๋าม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการหลวงหมอกจ๋าม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ล้าหลังและขัดสนของราษฎร อีกทั้งเป็นจุดล่อแหลมทางชายแดน สมควรให้ควาช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นงจึงจัดตั้งโครงการหลวงหมอกจ๋าม พ.ศ. 2526 โดยอยู่่ในควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ิิซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ผลผลิตของโครงการหลวง ภาายในศูนย์ ฯ มีความร่มรื่นและตกแต่งไว้อย่างสวยงาน ทางศูนย์ ฯ การบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้ให้บริการ
การเดินทาง :  เส้นทาง 1089 สาย ฝาง - แม่จัน ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนไปทางเชียงราย สนใจติดต่อ 0 53451463

จำนวนผู้เข้าชม :217