หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่อาย > อาคารสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ
อาคารสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาคารสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่หมอกจ๋าม หมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โดยลักษณะของอาคารเป็นรูปแบบเรือนไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา นำเอกลักษณ์ต่างๆของแต่ละชุมชนในพื้นที่มาร่วมตบแต่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียว ความสามัคคีของประชาชนที่ไม่ว่าเชื้อชาติไหน ก็คือคนไทยที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารได้รวบรวมภาพพระราชกรณียกิจฯเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าบ้านใหม่หมอกจ๋าม

จำนวนผู้เข้าชม :245