หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > วิเศษชัยชาญ > วัดโพธิธรรมโชติยาราม
วัดโพธิธรรมโชติยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิธรรมโชติยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ตท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโพธิธรรมโชติยาราม ตั้งอยู่เลขที่ 151 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย พระประธานประจำพระอุโบสถปางขัดสมาธิเพชร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2470 ตั้งวัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2343 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2465
การเดินทาง :  จากตลาดวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยรถประจำทางสายผักไห่ ระยะทาง 5.00 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :452