วัดลาดเป็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลาดเป็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดลาดเป็ด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดลาดเป็ด สร้างวัดตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2335 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2453 เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้สอนพระปริยัติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2500
การเดินทาง :  การเดินทางจากตลาดวิเศษชัยชาญ โดยรถประจำทางสายผักไห่ ระยะทางประมาณ 4 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :443