วัดสนาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสนาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสนาม ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านท่าสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 15 ไร่ พื้นที่ตั้งของวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อย วัดสนาม เดิมเป็นวัดร้าง สภาพทั่วไปของวัดถูกทำลายจนหมดสิ้น คงเป็นด้วยถูกทหารพม่าเผาอย่างแน่นอน เพราเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่า กรีธาทัพจากค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านไปยังกรุงศรีอยุธยาได้ทำลายบ้านเรือน วัดวาอารามเส้นทางที่ผ่าน วัดสนามได้สร้างบูรณะเป็นวันขึ้นอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.2355 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2521 พ.ศ.2543 ชาววิเศษชัยชาญ มีความปรารถนา อยากได้สะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำน้อยอีก 1 แห่ง เมื่อได้เงินงบประมาณมาให้สร้างสะพาน คสล. คราวแรกจะจัดสร้างที่วัดทำนบ ต.สี่ร้อย แต่สร้างไม่ได้ เพราะไม่มีเงินงบประมาณซื้อที่ดิน มีแต่งบประมาณสร้างสะพานโดยเฉพาะ สุดท้ายมาลงเอยสร้างสะพานที่วัดสนามต้องรื้อศาลาการเปรียญเพื่อให้สร้างสะพาน คสล.
การเดินทาง :  การเดินทางจากตลาดวิเศษชัยชาญ โดยรถประจำทางสายวิเศษ-ผักไห่ ระยะทางประมาณ 4 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :405