น้ำออกรู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำออกรู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำออกรู เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่หาดูได้ยากมีประวัติที่น่าสนใจมากรวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หาดู ได้ยาก เช่น ปลาปรุง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :517