ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือพระสรรเพชญ์ที่ 8 พระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีถิ่นประสูติ ณ แผ่นดินเมืองพิจิตร โดยในทุกปีจะมีพิธีบรวงสรวงดวงพระวิญาญ มีการแสดงการชกมวยไทย และการตีไก่ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระองค์ทรวงชื่นชอบด้วย พร้อมกับจัดกิจกรรมในงานประกอบด้วยขวนแห่เครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นองค์ที่ 2 ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง ประสูติเมื่อเดือนอ้าย ปีขาล พ.ศ. 2205 ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตร ปัจจุบันคืออำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ช่วงปี พ.ศ.2240 ถึงปี พ.ศ. 2249 ประชาชนชาวพิจิตรต่างยกย่องพระองค์ว่าเป็น พระมหากษัตริย์ผู้กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด และมีประชาชนจำนวนมาก ที่นิยม บนบานสานกล่าว และเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมักจะเดินทางมาแก้บน ด้วยรูปปั้น ไก่ชน ที่บริเวณศาลพระเจ้าเสือจำนวนมาก
การเดินทาง :  จากตัวจังหวัดพิจิตร มาตามเส้นทางถนนพิจิตร-วังจิก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ริมน้ำแม่ยม

จำนวนผู้เข้าชม :419