หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > คลองขลุง > กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำแดง ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำแดง มีแหล่งน้ำที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมานานคือ แม่น้ำกงจีน พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรคือ ปลูกข้าว และประชาชนยังมีอาชีพเสริมที่สำคัญคือ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลท่ามะเขือ โดยได้มีการจัดเป็นกลุ่มหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับซึ่งได้ทำชื่อเสียงให้กับตำบลท่ามะเขือ และได้มีการนำผลผลิตออกจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด
การเดินทาง :  เดินทางจากที่ว่าการอำเภอคลองขลุง มาที่ตลาดท่ามะเขือ จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วตรงมาประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบ ที่ทำการ อบต.ท่ามะเขือ แล้วขับรถตรงไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านวังน้ำแดง หมู่ที่ 5 แล้วท่านก็จะพบเห็นไม้ดอกไม้ประดับเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง

จำนวนผู้เข้าชม :450