ภูอานม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูอานม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อบต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นก้อนหินที่โดน แดด ลม ฝน กัดเซาะจนกลายเป็นเสาหิน ที่มียอดเป็นรูป อานม้า
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมือง จ.อุบลฯ ระยะทางประมาณ 90 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :563