ดอยผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านหัวปอน ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ดอยผา ตั้งอยู่บริเวณบ้านหัวปอน ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ที่มีความงาม ตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนประกอบกับมีน้ำตก และความหลากหลายตามธรรมชาติ สัตว์ป่าที่ปรากฏ มีเลียงผา นกหัวขวาน และอื่นๆอีกมากมายที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  การเดินทางเข้าสู่ดอยผาถนนที่เดินทางไปนั้น เป็นทางเดินป่า และ แนวกันไฟของชาวบ้านหัวปอน(จากถนนใหญ่สู่ดอยผา) ถึงจุดที่พักใช้เวลาโดยรวมประมาณ 1 ชั่วโมงเต็ม หลังจากนั้นได้ขึ้นดอยผาอีก ใช้เวลา 20 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :408