หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > สุไหงโก-ลก > ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ถนนเอเซีย 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก สุดปลายถนนเอเชีย 18 โดยมีสะพานมิตรภาพเชื่อมไปยังเมืองลันตูปันจัง ประเทศมาเลเซีย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกถือเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดนราธิวาส และมีขนาดใหญ่รองจากด่านสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการสำคัญ เช่น ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกที่ 1 ด่านตรวจพืช ด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคใต้ เขต 3 และถือเป็นจุดผ่านแดนแห่งที่ 2 ที่มีสะพานข้ามทางรถไฟเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียอีกด้วย โดยมีเขตสถานีรถไฟอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ปัจจุบันหยุดเดินรถไปแล้ว เนื่องจากปัญหาการเดินรถ)
การเดินทาง :  ในเขตเทศบาลมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง ประมาณ 20 ? 50 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :503