หมู่บ้านทำกลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านทำกลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6-7 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035-662201
latitude :  14.48
longitude :  100.45
รายละเอียด :  เป็นแหล่งทำกลองแห่งเดียวในประเทศไทย และส่งออกกลองนานาชนิดไปยังต่างประเทศหลายประเทศ การทำกลองของชาวตำบลเอกราชทำสืบต่อกันมายาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งเป็น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบจากบรรพบุรุษมายาวนาน
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 102 กม. เดินทางสะดวกมีหลายเส้นทาง เช่นทางหลวงสายเอเซีย หรือขึ้นทางด่วนผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาเพียง 1.30 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :337