โบราณสถานบ้านปราสาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานบ้านปราสาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.หาดนางแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถานเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์กว่า 100 ปี
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอ.กบินทร์บุรี 2 กม.แยกเข้าซอย ร.ร.สายมิตรศึกษา อีก 10 กม. จะมีป้าย บ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ต.หาดนางแก้ว

จำนวนผู้เข้าชม :396