วัดป่าภูดินวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูดินวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านนาหมอม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านนาหมอม้า หมูที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ห่างจากเทศบาลตำบลนาหมอม้า ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม เป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่น พุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจะเดินทางมากราบไหว้สักการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต สิ่งที่น่าสนใจบริเวณวัดภูดิน คือ โบราณวัตถุต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา หม้อดิน เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีพ เป็นต้น เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว มีอาจารย์นักมานุษยวิทยาได้มาสำรวจที่แห่งนี้ และเชื่อว่ายังมีโบราณวัตถุต่างๆ อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ขุดค้น นอกจากนี้ยังได้สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 13 ซึ่งอาจเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านนาหมอม้าในอดีตอีกด้วย
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่วัดป่าภูดินวนาราม จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19 (อำเภอเมือง ถึงทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้น เข้าสู่ตำบลนาหมอม้า ถึงวัดป่าภูดินวนาราม) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :538