หน้าแรก > ภาคกลาง > สิงห์บุรี > อินทร์บุรี > ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม
ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  03610470
latitude :  14.99
longitude :  100.39
รายละเอียด :  บึงโพธิ์เรียมเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ราว 204 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ 3 หมู่บ้านของตำบลงิ้วราย ได้แก่ บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ขาด หมู่ที่ 3 และบ้านหัวบึง หมู่ที่ 6 ใช้เป็นที่กักเก็บน้ำทางการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของชาวบ้านในตำบล บริเวณรอบบึง มีต้นไม้ขึ้นโดยรอบ มีบรรยากาศร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในตำบลงิ้วราย และประชาชนในตำบลใกล้เคียง นอกจากนี้ในฤดูฝน บริเวณรอบๆ บึง ยังมีเห็ดโคนขึ้นเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมาก ปัจจุบันส่วนหนึ่งของบึงโพธิ์เรียมเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
การเดินทาง :  จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงสายเอเชีย หมายเลข 32 ประมาณกิโลเมตรที่ 160 ผ่านทางแยกต่างระดับเข้าจังหวัดสิงห์บุรีใต้ และเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) ชิดขวา เพื่อเตรียมกลับรถ ใช้จุดกลับรถจุดที่ 2 แล้วชิดซ้าย เลี้ยวเข้าสู่ตำบลงิ้วราย ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :518