วัดเสาธงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาธงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.91
longitude :  100.48
รายละเอียด :  เดิมชื่อว่าวัดสวนหมาก เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างโดยชาวมอญซึ่งได้มาอยู่ที่เกาะเกร็ดในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีต้นหมากขึ้นอยู่เต็มจึงเรียกว่า สวนหมาก มอญเรียกว่า เพี๊ยะอะล้าด แปลว่าตะวันตก เพราะอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเกร็ด สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะเกร็ด มีหน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 6 ศอกเศษ พระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีขนาดใหญ่และงามที่สุดในอำเภอปากเกร็ด สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเจดีย์เล็กเป็นเจดีย์บริวารอีก 2 ชั้น พระเจดีย์มอญ เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงแปลกที่ฐานเหลี่ยมองค์ระฆังทำเป็นทรงกลมสูง สร้างตั้งแต่มนสมัยอยุธยา
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :493