องค์พระอินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์พระอินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.น้ำตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.99
longitude :  100.33
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสิงห์บุรี และประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ไปมาสะดวก เนื่องจากติดถนนสายเซีย ซึ่งเป็นสายหลักของประเทศที่จะเดินทางขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นเส้นทางผ่านที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ

จำนวนผู้เข้าชม :520