หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > ปากเกร็ด > วัดฉิมพลีสุธาวาส
วัดฉิมพลีสุธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดฉิมพลีสุธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.91
longitude :  100.49
รายละเอียด :  เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เช่นเดียวกับวัดป่าเลไลย์ ซึ่งอยู่ติดกัน ชื่อวัดแต่เดิมเรียกวัดป่าฝ้าย สันนิษฐานว่าคงมีชาวบ้านปลูกฝ้ายกันมากในบริเวณใกล้วัดนี้ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถ เป็นอุโบสถที่งามที่สุดในจังหวัดนนทบุรี หน้าบันด้านหน้าจำหลักรูปพระจันทร์ ทรงรถล้อมด้วยลายดอกไม้ หน้าบันด้านหลังเป็นลายปูนปั้นรูปพรรณพฤกษา ซุ้มประตูมีความงามเช่นเดียวกับซุ้มหน้าต่างทุกบาน ทำเป็นซุ้มบันแถลงปูนปั้นปิดทองประดับกระจกลายกระจังเป็นดินเผาปิดทองยังคงความงามถึงแม้จะชำรุด ฐานโบสถ์แอ่นโค้งแบบเรือสำเภาอุโบสถหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาที่คงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน พระมหาจุฬามณี เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหกสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีขนาดใหญ่และมีแห่งเดียวในจังหวัด ปกติจะมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองหรือย่อมุมไม้ยี่สิบ วัดฉิมพลีสุทธาวาสได้จำลององค์พระมหาจุฬามณีมาไว้เพื่อเป็นที่สักการะ พร้อมทั้งเป็นถาวรวัตถุคู่กับโบสถ์วัดฉิมพลีสุทธาวาส และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน และชาวเกาะเกร็ดสืบไป
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :489