วัดศาลากุล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศาลากุล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.91
longitude :  100.48
รายละเอียด :  วัดศาลากุล เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย เป็นวัดของชุมชนนที่มีประชากรไม่มาก ถูกปล่อยทิ้งร้าง ตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาจนถึงประมาณรัชกาลที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่มีการค้ากับต่างประเทศมากอีกครั้งหนึ่ง มีเรือสำเภามาจอดที่ปากด่านเพื่อรอรับสินค้า เช่น ครั่ง ข้าว ไม้ฝาง เป็นต้น ไปขายยังต่างประเทศ เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายก ได้รับราชการตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 2 มีสำเภาค้าขายกับจีน โดยที่ตัวท่านเป็นคนจีน และได้มาสร้างศาลาให้บริวารพักบริเวณใกล้วัด ศาลานี้คนทั่วไปจึงเรียกกันว่า วัดศาลากุล รวมทั้งเป็นชื่อเดิมของเกาะเกร็ดด้วย เมื่อการค้าสำเภาเลิกไปบริเวณวัดศาลากุลที่สงบเงียบจึงเป็นวัดสำหรับ พระสงฆ์ผู้รักสงบ หลวงพ่อสุ่น พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดศาลากุล เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงของวัดศาลากุลนี้ สำหรับชื่อวัดนั้น เขียนแตกต่างกันเป็น 2 อย่าง คือ สาลากุล ลาลากุน แต่ปัจจุบันใช้ ศาลากุล ประวัติหลวงพ่อสุ่น วัดศาลากุล ท่านเป็นชาวปากเกร็ดโดยกำเนิด เมื่อบวชแล้วได้ฉายาว่า จันทโชติ หลวงพ่อสุ่น เป็นหนึ่งในคณาอาจารย์ผู้ลงอักขระในมวลสารจัดสร้างเหรียญที่ระลึก ซึ่งหนุมานที่หลวงพ่อสุ่น ปลุกเสกนั้นเป็นสุดยอดของขลังหนึ่งในชุดเบญจภาคี ที่นักสะสมใฝ่หามาครอบครอง เชื่อว่ามีพุทธคุณเด่นทางแคล้วคลาด คงกระพันและมหาอำนาจ จึงเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปจนถึงทุกวันนี้
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :546