วัดกระทุ่มปี่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกระทุ่มปี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวันที่มีความสำคัญในพื้นที่ตำบลโพธิ์ชัยและตำบลบอื่นที่ใกล้เคียง มีพระที่ชาวบ้านให้วามเคารพนับถือ คือ หลวงพ่อแป้น สิงห์บูรณาจารย์ บัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :513