โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โฮมสเตย์บ้านนาหมอม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 และ 7 บ้านนาหมอม้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า ตั้งอยู่หมี่ที่ 1 และ 7 บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่บ้านนาหมอม้าได้ส่งผลิตภัณฑ์เสื่อกกเข้าประกวดและได้รับรางวัล OVC (OTOP Village Champion) เมื่อปี 2550 จึงเป็นจุดกำเนิดของหมู่บ้านโฮมสเตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาศึกษาดูงานหรือมาชมผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มหมอนขิด กลุ่มทำตะกร้าเถาวัลย์ เป็นต้น พื้นที่ตำบลนาหมอม้า มีวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับพื้นที่ตำบลนาหมอม้า มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ ลำเซบาย ช่วยให้ชุมชนตำบลนาหมอม้ามีน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำประมงน้ำจืด ดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ กิจกรรมอื่นๆที่ท่านจะได้สัมผัสได้เท่าที่มีเวลา คือ กิจกรรมทอเสื่อกก เดินป่า ล่องลำน้ำลำเซบาย เที่ยวเชิงเกษตร ชมโบราณสถานโบราณวัตถุ ป่าหินงาม ใบเสมาพันปี พระแกะสลักสมัยขอมราวศตวรรษที่ 12-13 ขี่ม้า นั่งรถม้า ล่องแพ ร่วมรับประทานอาหารตามวิถีชีวิตพื้นบ้าน ผู้ประสานงาน: : คุณไพวรรณ ลิวงค์ศา โทร.082-2706668 คุณจรัญ ลิวงค์ศา โทร.082-1516798 คุณนิ่ม นวลขาว โทร.087-8793978
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่โฮมสเตย์หมู่บ้านนาหมอม้า จากตัวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตามถนนอรุณประเสริฐ กิโลเมตรที่ 19(อำเภอเมือง ถึง ทางแยกตำบลน้ำปลีก จากนั้นเข้าสู่ตำบลนาหมอม้าประมาณ 3 กิโลเมตร) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :319