หน้าแรก > ภาคกลาง > สิงห์บุรี > ค่ายบางระจัน > แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ลำน้ำน้อยหน้าวัดกลางท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.81
longitude :  100.37
รายละเอียด :  การแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดกลางท่าข้าม เป็นหนึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่าร้อยปี โดยถือเอาช่วงเทศกาลกฐิน ตั้งแต่ ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากในช่วงเทศกาลออกพรรษา ทางวัดกลางท่าข้ามได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีเรื่อยมา จนกระทั้ง พ.ศ. ๒๕๓๐ ด้วยสภาพเศรษฐกิจบีบรัด การแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดกลางท่าข้ามได้ขาดไปกว่าสิบปีและกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลโพสังโฆ ได้จัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางอำเภอค่ายบางระจัน ร่วมกับเทศบาลตำบลโพสังโฆ จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสภาพเศรษฐกิจให้กับชุมชนในถ้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การเดินทาง :  ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี บริเวณหน้าวัดกลางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

จำนวนผู้เข้าชม :461