วัดมเหยงคณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมเหยงคณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035522208
latitude :  14.44
longitude :  100.13
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางเป็นวัดร้างมีกุฏิเพียงหลังเดียวจากการบอกเล่าเท่าที่ได้มีพระอาจารย์เปรมมาเป็นเจ้าอาวาส เมื่ออาจารย์เปรมมรณภาพแล้ว ชาวบ้านวัดมเหยงคณ์ได้มานิมนต์พระมหาต่วนติกขญาโนจากวัดโพธิ์นางเทรามาเป็นเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ หลวงพ่อต่วนได้สมณศักดิ์ พระครูสุวุฒิกิจอาทร ได้พัฒนาให้วัดเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ จนถึงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระมหาศรีนวล สมณศักดิ์พระครูศรีปริยัติอาทร เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณ-บางปลาม้า(สายเก่า)

จำนวนผู้เข้าชม :136