วัดโพธิ์คอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์คอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035522208
latitude :  14.43
longitude :  100.14
รายละเอียด :  ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ตำนานเล่าขานผูกเรื่องให้เข้ากับวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ว่าครั้งขุนแผนออกทัพจากกรุงศรีอยุธยาไปตีเมืองเชียงทองเป็นเวลานาน นางพิมพิราลัยได้มานั่งคอยการกลับสุพรรณของขุนแผน ณ บริเวณแห่งนี้ และได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นอนุสติในการรอคอย ต่อมาได้เรียกวัดตามชื่อต้นโพธิ์ที่นางพิมปลูกว่า "วัดโพธิ์คอย" อีกนัยหนึ่ง ตามประวัติวัดโพธิ์นางเทราได้กล่าวว่าวัดโพธิ์คอยเป็นวัดที่ภรรยาเศรษฐีได้มานั่งคอยสามีใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ คอยนานจนเสียชีวิตที่ใต้ต้นโพธิ์ จึงเรียกสถานที่นี้ว่า "วัดโพธิ์คอย"
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณ-บางปลาม้า(สายเก่า)

จำนวนผู้เข้าชม :93