วัดใหม่บัวลอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหม่บัวลอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035522208
latitude :  14.43
longitude :  100.14
รายละเอียด :  เชื่อกันว่าเป็นวัดสมัยอุยธยาตอนกลางประมาณ 440 กว่าปีมาแล้ว เป็นโบสถ์เก่าแก่ ลักษณะของโบสถ์เป็นลักษณะคล้ายเรือสำเภา ซึ่งเป็นลักษณะของโบสถ์ในสมัยอยุธยาจากการบอกเล่าของพระอาจารย์ละออ อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้ว บอกว่าผู้ที่พบสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรก พบเพียงเศียรพระลอยขึ้นมา สร้างด้วยศิลาแลงและอยู่กลางโบสถ์เก่า พระอาจารย์ละออ อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้ว และคุณนฤมณ มาประยูร อดีตเจ้าหน้าที่ศึกษา ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซม ต่อเติม เป็นองค์พระก่อสร้างเป็นอาคารวัด มีหลังคามิดชิดและขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องกับกรมศาสนา ในปี พ.ส. 2529 ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ ปัจจุบันมีพระจำพรรษา 1 รูป ชื่อพระมหาสิงห์หล ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดใหม่บัวลอยอย่างถูกต้อง ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีเทวดารักษาอยู่ที่วัด เวลาบนบานศาลกล่าวในสิ่งที่ต้องการให้ประสบความสำเร็จ มักจะบนด้วยร่ม และขนมจีน เมื่อประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ ก็จะนำร่มและขนมจีนมาแก้บน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณ-บางปลาม้า(สายเก่า)

จำนวนผู้เข้าชม :88