วัดคันทด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคันทด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035522208
latitude :  14.45
longitude :  100.15
รายละเอียด :  เดินชื่อรางตะคอน พื้นที่ในตำบลท่าระหัดนั้นโบราณ แบ่งการทำนาทุ่งในและทุ่งนอก ทุ่งในเป็นพื้นที่ทำนาในเขตหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 5 ทุ่งนอกเป็นพื้นที่ทำนาในเขตตะวันออกของหมู่ที่ 4 ระหว่างทุ่งในและทุ่งนอกนั้นคอนไผ่ขวาง คอนคันทด ดอนโพธิ์คอย เป็นแนวกั้นจากทุ่งไม่ให้ไหล่บ่าไปทุ่งนอกวัดคันทดจึงเป็นเหมือนเขตประตูชลประทานในสมัยโบราณ มีถนนนาคราช จากหมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 4 เปรียบเหมือนพยานาค นอนกั้นน้ำให้ชาวนาในทุ่งในมีน้ำใช้ตามความต้องการ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือมาทางสะพานเลี่ยงเมืองสุพรรรบุรี ถนน 340

จำนวนผู้เข้าชม :119