วัดชายทุ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชายทุ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035522208
latitude :  14.44
longitude :  100.13
รายละเอียด :  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงจันทร์ ซึ่งอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร ในราวปี 2369-2370 กล่าวขานกันว่า ชาวเวียงจันทร์ที่อพยพมานั้น มีพระภิกษุร่วมขบวนมาด้วย คือ หลวงพ่ออุมงค์ ร่วมกันสร้างวัดขึ้นบริเวณ บ้านโคกหม้อ และหลังจากสร้างวัดแล้ว จึงสร้างพระพิมพ์บรรจุในเจดีย์ เป็นพระเครื่อง วัดชายทุ่งมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทางด้านคงกะพันชาตรีและเมตตามหานิยม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณ-บางปลาม้า(สายเก่า)

จำนวนผู้เข้าชม :343