วัดท้าวอู่ไท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท้าวอู่ไท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท้าวอู่ไท ประวัติวัดท้าวอู่ไท วัดท้าวอู่ไทเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง เมือประมาณ ๗๐๐ – ๑๐๐๐ ปีก่อน เจ้าท้าวอู่ไทมีความเป็นมาอย่างไรมิได้แจ้งชัด ตามตำนานเล่าสืบทอดกันมาท่านเป็นพระโอรสของกษัตริย์ (เฉพาะมารดาเท่านั้น) ส่วนพระบิดาท่านเป็นเพียงท้าวชื่อ ท้าวแสนปม (เพราะท่านมีปมขึ้นตามตัวมากนั่นเอง) เรื่องของท่านเกิดขึ้นในสมัยกรุง ทราวดี ท่านท้าวอู่ไทได้เดินทางมาโดยเรือสำเภาพร้อม ด้วยไพร่พลและประชาราษฎ์ มายังสถานที่แห่งนี้และได้ก่อสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาขึ้นในการก่อสร้างพระเจดีย์ท่าน ได้ไปขุดเอาดินเผาทำเป็นอิฐในการก่อสร้าง สถานที่แห่งนี้เรียกว่า “หนองอิฐ” มาจนทุวันนี้ได้เล่าขานกันว่า (ศักดิ์สิทธิ์มากปลามีพิษกิน ไม่ได้) ครั้นต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์ลง สรรพสิ่งต่างๆ ก็ล่มสลาย ไร้ผู้คนอยู่อาศัยกลายเป็นป่ารกชัฏ จะยาวนานเท่าใดไม่มีใครทราบได้ ธรรมชาติก็มีหน้าที่กลืนกิน ในที่สุดที่ตรงนี้ก็กลายเป็นป่าใหญ่ เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีต้นไม้ใหญ่
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :448