หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > สนามชัยเขต > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 411 บ้านนาอีสาน หมู่ที่ 16
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ายเลี่ยม บุตรจันทา เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นเกษตรกรนักคิด นักปฏิบัติ และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับประชาชน ผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีผู้คนหลั่งไหลมาศึกษาดูงานที่บ้านนายเลี่ยม บุตรจันทา เป็นประจำไม่เคยขาดเพราะมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 2. ธนาคารข้าว/การสู่ขวัญข้าว 3. ธนาคารปลา 4. สวนออนซอน 5. เครื่องสีข้าวมือหมุน 6. การแปรรูปสมุนไพร 7. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 8. ข้าวกล้อง 9. น้ำดื่มสมุนไพร 10. การทำน้ำตาลจากอ้อย 11. พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 12. การเลี้ยงปลา/เลี้ยงไก่ 13. ป่าชุมชน ( เขาน้อย )
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :359