วัดคอออม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคอออม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่ทางศาสนา ระยะห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตรความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ วัดคอออมเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองชุมพร ได้สร้างมาประมาณ100 ปี ต่อมาได้มีภิกษุเข้ามาอยู่จำพรรษา และชักชวนประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมฟื้นฟูพัฒนา จนได้รับการยกฐานะจากวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2521 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2545 ในปัจจุบันวัดคอออมมีบารมีของหลวงปู่วัดคอออม เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในชุมชนและทั่วไป ทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีเพื่อบูชาหลวงปู่คอออม กำหนดระหว่างสิ้นสุดเดือน 4 ขึ้นเดือน 5 ของทุกปี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :543