วัดวังไผ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังไผ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดวังไผ่มีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา เดิมชื่อวัดจันทาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิการ ประกาศจัดตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2262 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2294
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :509